Kindercoaching

"Als je aarzelt groeit je angst. Als je waagt groeit je moed (Psychogoed)"Kindercoaching


Herken je dat? Je kind zit niet lekker in zijn vel. Zijn/haar gedrag is anders. Je maakt je zorgen. Je hebt zelf al van alles geprobeerd om je kind gelukkig te zien. Toch lukt het niet. Soms zit je als ouder met de handen in het haar.
Wat is er aan de hand? Is het de naderende pubertijd? Is er iets op school? Zit er iets dwars na de scheiding? Waarom plast hij ineens weer in bed? Waar komt die boosheid toch vandaan?
Er gebeurt soms zoveel in de wereld om een kind heen, dat ze het niet goed kunnen verwerken en dat heeft zijn weerslag.
Met kindercoaching worden kinderen begeleid naar het ontdekken en inzetten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten, zodat er een positieve verandering kan plaatsvinden.
Samen met ouders en kind bepalen we waar we aan werken. Ik werk laagdrempelig, ontspannen en in aansluiting op de beleving van het kind. Daarbij maak ik onder andere gebruik van praatkaarten, spelletjes, oefeningen en tekenen, passend bij de leeftijd van je kind.
Ik zie het gezin als een geheel. Als het met iedereen in het gezin goed gaat, kan iedereen floreren. Soms ligt de oplossing niet alleen bij een kind en kan het nodig zijn de ouders, broertjes of zusjes te betrekken in de coaching.