De Kinderen Scheiden Mee

"De beste raad die je je kinderen kunt geven, is: proberen te ontdekken wat ze willen en hen aanraden dat dan ook te doen. (Harry S. Truman)"De Kinderen Scheiden Mee

logo De Kinderen Scheiden mee"Ieder kind in scheiding verdient deze laagdrempelige en preventieve aandacht.

Dit programma biedt kinderen en ouders een steuntje in de rug, tijdens en na scheiding."

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Als coach werk ik met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma®. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

Ook bij scheidingen die al enige tijd geleden plaats hebben gevonden kan dit programma ingezet worden. Bij kinderen kunnen jaren later nog onduidelijkheden en/of vragen leven.

Individuele begeleiding

Als coach van De Kinderen Scheiden Mee kan ik jullie kind individueel begeleiden in een aantal gesprekken (gemiddeld 2 a 3 gesprekken) om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding. 
 
Wat er in ieder geval aan bod komt bij individuele coaching:
•   Praktische tips worden aangereikt;
•   Het zelfvertrouwen van het kind wordt versterkt;
•   Het probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot;
•   De scheiding en alle veranderingen worden beter begrepen;
•   Het kind voelt zich gezien en gehoord.

Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind hun plekje moeten gaan vinden in de nieuwe situatie, worden jullie als ouders beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van de laatste bijeenkomst. 

Gezinsbegeleiding

Indien een gezin uit meerdere kinderen bestaat is gezinsbegeleiding mogelijk. In dit traject ga ik samen met de kinderen in gesprek om op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en de kinderen in hun kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

Dit traject bestaat deels uit individuele gesprekken en een bijeenkomst met alle kinderen samen.

Wat er in ieder geval aan bod komt bij gezinsbegeleiding:
•   Praktische tips worden aangereikt;
•   Het zelfvertrouwen van het kind wordt versterkt;
•   Het probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot;
•   De scheiding en alle veranderingen worden beter begrepen;
•   Het kind voelt zich gezien en gehoord.

Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kinderen zich moeten gaan vinden in de nieuwe situatie worden jullie als ouders beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van de laatste bijeenkomst. 

Groepsprogramma

Naast individuele begeleiding en gezinsbegeleiding is een groepsprogramma mogelijk, deze duurt een dagdeel.

In een op de verschillende leeftijdscategorieën afgestemd dagdeel ondersteunt ik als coach van het programma De Kinderen Scheiden Mee kinderen van 6 tot 18 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan. Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering en willen ook andere thema’s behandelen. Daarnaast vragen de diverse leeftijdscategorieën om verschillende werkvormen en een andere benadering vanuit mij als coach.

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar
Voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar heeft het prioriteit dat zij meer zelfvertrouwen krijgen in de situatie. “Ze zijn niet de enige.” Zo zullen zij ook een bepaalde houvast krijgen in de nieuwe situatie. Vanuit het begrip voor de verandering van de situatie, naar de kracht in hun nieuwe leven middels tips en inzichten.

Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar
Voor kinderen tussen de 13 en de 17 jaar wordt er meer aandacht besteed aan andere thema’s, die voor hen meer spelen. Zo zorgt deze methodiek ervoor dat zij meer een idee krijgen over hun eigen rol binnen de situatie. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn en die zij zelf hebben. Zo zullen zijzelf betere inzichten krijgen in de veranderingen van de situatie en hier een plek in vinden voor zichzelf.

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar
•   dat scheiding nooit de schuld is van kinderen;
•   dat hun ouders wel sámen hun ouders blijven, altijd;
•   dat hun ouders van ze blijven houden, ook na de scheiding;
•   dat ieder mens, dus ook ouders, fouten kunnen maken;
•   dat de meeste ouders niet meer bij elkaar komen;
•   dat het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar
•   begrip voor de veranderingen na scheiding;
•   eigen houvast in de nieuwe situatie;
•   keuzes maken voor hun toekomst - wat wil ik;
•   nieuwe relaties ouders en mogelijk van henzelf;
•   zelfvertrouwen door vergroten probleemoplossend vermogen;
•   persoonlijke ontwikkeling.

Informatie voor Ouders
Ouders krijgen schriftelijke en/of mondelinge informatie voorafgaand aan het programma. Zo krijgen jullie onder andere informatie over hoe jullie je kind(eren) kunnen begeleiden in de scheidingsperiode en het beste kunnen voorbereiden op deelname aan dit programma. Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind zich moeten gaan vinden in de nieuwe situatie. Jullie als ouders worden beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van het programma. In totaal duurt het programma drieënhalf uur. 

Jullie als ouders ontvangen informatie over:
•   Inhoud en de meerwaarde van het programma;
•   Hoe je kind(eren) voor te bereiden op deelname;
•   Je rol in het geheel (participatie ouders);
•   Rol van mij als coach.

Gezamenlijke bijeenkomst
Het groepsprogramma wordt altijd afgesloten samen met beide ouders. Tijdens dit gedeelte maakt de ik als coach in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij de kinderen leven aangaande de scheiding en wat er allemaal voorbij is gekomen tijdens het groepsprogramma.

Gezaghebbende ouders
Als jullie als ouders jullie kind inschrijven voor begeleiding vanuit De Kinderen Scheiden Mee is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven, zowel voor de coaching individueel als in groepen.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee - Methodiek Het Zandkastelenprogramma® is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als preventieve interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).